4. Segersäng

/ Källa Wikipedia

Segersäng är en tätort i Nynäshamns kommun i Stockholms län. I Segersäng bodde 608 personer år 2010.

När Nynäsbanan öppnades år 1901 inrättades en station med namnet Sorunda. Denna namnändrades 1917 till Segersäng och flyttades också cirka 100 meter. Bebyggelsen runt stationen var obetydlig fram till början av 2000-talet. Det samhälle med omfattande villabebyggelse[2] som då växte fram klassades år 2005 av SCB som en småort för att 2010 uppgraderas till tätort. I sin översiktsplan räknar Nynäshamns kommun att cirka 250 ytterligare bostäder ska tillkomma i Segersäng fram till år 2030. Man eftersträvar en tätare bebyggelse i anslutning till stationen för att ge underlag för en dagligvarubutik, men vill bevara den lantliga karaktären längre ut.

Den nuvarande stationen på Stockholms pendeltågsnät byggdes år 2008 som mötesstation på den enkelspåriga bandelen. Den har en mittplattform, men saknar spärrlinje. Restiden från Stockholms central är cirka 50 minuter. Storstockholms lokaltrafik (SL) räknar med cirka 200 påstigande en normal vintervardag år 2010, vilket gör Segersäng till en av nätets minst belastade stationer. Det innebär dock en fördubbling sedan 2007.

I Segersäng finns det under högtrafik bussanslutning med SL:s linje 850 mot Grödby – Trollsta vägskäl. Busslinjen körs av det lokala bussföretaget Kerstins Taxi och Buss.

Slut källa Wikipedia /

Massor av gulliga, röda små stugor mitt ute i naturen! Låter som en saga men som faktiskt kan vara sann.