3. Ösmo

/ Källa Wikipedia

Ösmo är en tätort i Nynäshamns kommun och kyrkbyn i Ösmo socken belägen utmed Nynäsbanan och alltsedan förra sekelskiftet ett stationssamhälle.

I Ösmo finns allmän service i form av skolor och daghem, bibliotek, simhall, idrottsplatser och ett centrum med butiker, restauranger och bank. Ösmo har en stor utpendling vilken på grund av ortens läge huvudsakligen är begränsad till Nynäshamn, Södertälje och Stockholm.

Ösmo ligger i anslutning till Riksväg 73 från Stockholm och Länsväg 225 från Södertälje.

Slut källa Wikipedia /

Ska villigt erkänna att Ösmo känns skrämmande och avlägset.