2. Nynäsgård

Citat Wikipedia
Nynäsgård är en station på Nynäsbanan i Nynäshamn som trafikeras av Stockholms pendeltåg. Stationen öppnades vid banans invigning 1901 och hette ursprungligen Kullsta, men fick sitt nuvarande namn 1916. Stationen har en enkelsidig plattform som rustades upp och förlängdes 2008. Cirka 1 000 resenärer stiger på vid Nynäsgård en genomsnittlig vintervardag.
Slut citat Wikipedia

Numer är det två spår som trafikerar Nynäsgård. Stationen är upprustad men dom nedklottrade garagen finns kvar. Numer ser dom bättre ut än för ett år sedan men eftersom klottrarna fortfarande är verksamma blir det inte speciellt snyggare. Backluraområdet, som ligger uppe på höjden, är ett eget kapitel som ska redovisas senare.